Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Camping& Bungalowpark Bij de Bronnen B.V. (hierna: Camping Bij de Bronnen) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy, (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Camping Bij de Bronnen kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u bijvoorbeeld ons uw contactgegevens verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of ute informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverleningen/of u te informeren.Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Camping Bij de Bronnen.

Functionele Cookies

Camping Bij de Bronnenmaakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand of eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

HOE GOOGLE GEGEVENS GEBRUIKT VAN SITES OF APPS DIE ONZE SERVICES GEBRUIKEN

Veel websites en apps maken gebruik van Google-services om hun content te verbeteren en gratis te houden. Wanneer ze onze services integreren, delen deze sites en apps gegevens met Google.

Wanneer u bijvoorbeeld een website bezoekt die gebruikmaakt van advertentieservices (zoals AdSense), die analysetools bevat (zoals Google Analytics) of die videocontent van YouTube insluit, verstuurt uw browser bepaalde gegevens automatisch naar Google. Dit zijn onder meer de URL van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. We kunnen ook cookies in uw browser instellen of bestaande cookies in uw browser lezen. Apps die gebruikmaken van advertentieservices van Google delen ook gegevens met Google, zoals de naam van de app en een unieke ID voor advertenties.

Google gebruikt de gegevens die worden gedeeld door sites en apps om onze services te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik en content en advertenties te personaliseren die u ziet op Google en op sites en in apps van onze partners. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we gegevens verwerken voor elk van deze doeleinden en op onze advertentiepagina vindt u meer informatie over Google-advertenties, hoe uw gegevens worden gebruikt in het kader van advertenties en hoe lang Google deze gegevens bewaart.

In ons privacybeleid leggen we uit op welke juridische grondslagen Google je gegevens verwerkt. We kunnen bijvoorbeeld je gegevens met je toestemming verwerken of dit doen op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals om onze services te leveren, te onderhouden en te verbeteren om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen.

Als we informatie verwerken die met ons wordt gedeeld door sites en apps, vragen die sites en apps je soms eerst om toestemming voordat ze Google toestaan je gegevens te verwerken. Er kan bijvoorbeeld een banner worden weergegeven op een site om te vragen of Google de informatie mag verwerken die de site verzamelt. Als dat gebeurt, respecteren we de doeleinden die worden beschreven in de toestemming die je aan de site of app geeft, in plaats van de juridische grondslagen die in het Privacybeleid van Google worden beschreven. Als je je toestemming wilt wijzigen of intrekken, ga je naar de betreffende site of app om dit te doen.

Advertentiepersonalisatie

Wanneer advertentiepersonalisatie is ingeschakeld, gebruikt Google uw gegevens om uw advertenties nuttiger te maken voor u. Een website die mountainbikes verkoopt, kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de advertentieservices van Google. Nadat u die website heeft bezocht, kunt u mogelijk een advertentie voor mountainbikes zien op een andere website die advertenties van Google weergeeft.

Wanneer advertentiepersonalisatie is uitgeschakeld, verzamelt of gebruikt Google uw gegevens niet om een advertentieprofiel te maken of de advertenties die Google u laat zien te personaliseren. U krijgt nog steeds advertenties te zien, maar ze zijn misschien minder nuttig. Advertenties kunnen nog steeds gebaseerd zijn op het onderwerp van de website of de app die u bekijkt, op uw actuele zoektermen of op uw algemene locatie, maar niet op uw interesses, zoekgeschiedenis of browsegeschiedenis. Uw gegevens kunnen nog wel worden gebruikt voor de andere doeleinden die hiervoor zijn beschreven, zoals om de effectiviteit van advertenties te meten en te beschermen tegen fraude en misbruik.

Wanneer u interactie heeft met een website of app die gebruikmaakt van Google-services, kan u worden gevraagd om te kiezen of u gepersonaliseerde advertenties wilt zien van advertentieproviders, waaronder Google. Ongeacht uw keuze worden de advertenties die u ziet niet door Google gepersonaliseerd als de instelling voor advertentiepersonalisatie is uitgeschakeld of als uw account niet in aanmerking komt voor gepersonaliseerde advertenties.

Google Analytics

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voorzover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. voor meer informatie zie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Camping Bij de Bronnen verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Camping Bij de Bronnenkan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten vanCamping Bij de Bronnen. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Camping Bij de Bronnen heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Camping Bij de Bronnen zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Doorgifte aan derden

Camping Bij de Bronnenverkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Camping Bij de Bronnen zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek;
  • om de rechten of eigendom van Camping Bij de Bronnen te beschermen en verdedigen;
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Camping Bij de Bronnen of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Camping Bij de Bronnen kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Camping Bij de Bronnen zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

Camping Bij de Bronnen zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Camping Bij de Bronnen bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Camping Bij de Bronnen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Uw rechten

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@campingbijdebronnen.nlsturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Camping Bij de Bronnen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Camping Bij de Bronnen zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Camping Bij de Bronnen raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Camping Bij de Bronnen uw informatie beschermt.

Contact 

Camping Bij de Bronnen ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Camping Bij de Bronnen niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met de heer Steggink via info@campingbijdebronnen.nlof telefonisch via 0541-291570. Camping Bij de Bronnen wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Camping & Bungalowpark Bij de Bronnen B.V.
Wittebergweg 18
7638 PP Nutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Camping & Bungalowpark Bij de Bronnen(hierna: Camping Bij de Bronnen). Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Camping Bij de Bronnen.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Camping Bij de Bronnen. Camping Bij de Bronnen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Camping Bij de Bronnen kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Camping Bij de Bronnen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Camping Bij de Bronnen of door u aan Camping Bungalowpark Bij de Bronnen door middel van de website van Camping Bij de Bronnen of anderszins langs elektronische weg.

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Camping Bij de Bronnen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Camping Bij de Bronnen via deze website. Camping Bij de Bronnen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Camping Bij de Bronnen garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Camping Bij de Bronnen aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Camping Bij de Bronnen is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping Bij de Bronnen.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Camping Bij de Bronnen, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanCamping Bij de Bronnen mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.


Camping & Bungalowpark Bij de Bronnen is ook te vinden op www.bungalow-info.nl.